TEKST OVER ZWERFAFVALBRIGADES, WERKWIJZE, INCL. SCHOONWANDELEN