In de app Litterati registreer je jouw opgeruimde zwerfafval. Je ruimt niet alleen op, maar gaat voor feitelijke data. Uit ervaring weten wij dat alleen opruimen niet helpt. Door het verzamelen van feitelijke data, kun je als ware het zwerfafval gaan lezen. Je krijgt zicht op afval en hiermee kunnen we teruggaan naar de bron. Door te registreren in Litterati kunnen we een echte zwerfafvalaanpak creëeren. In de handleiding lees je hoe je Litterati installeert en gebruikt bij het schoonwandelen.

Handleiding Litterati app